Wie is Wilma Paalman-Vloedgraven?

Ik ben sinds 2010 eigenaar van de éénvrouwszaak ’t Overwater Advies.
Van 2012 tot 2015 heb ik samen met een collega ReggeStroom (Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn U.A.) uitgebouwd tot het bedrijf dat het nu is. Daarvoor ben ik een aantal jaren wethouder in de gemeente Hellendoorn geweest. In deze periode heb ik diverse grote projecten geïnitieerd en samen met anderen gerealiseerd, zoals de verplaatsing van het station, de Reggeherstelprojecten, wijkontwikkelingsplan De Blokken, de reorganisatie van de sector Recreatie en Toerisme, de LOG-visie enz.
Als wethouder had ik een brede portefeuille (o.a. Natuur en Landschap, Water, Financiën, Verkeer en Vervoer, Parkeren, Afval, Openbare Ruimte, Recreatie en Toerisme, Agrarische Zaken).

Van 1991 tot 2006 was ik directeur-bestuurder van Stichting Kinderopvang West-Twente. Deze organisatie heb ik samen met anderen van de grond af aan opgebouwd. Bij mijn vertrek was het een bloeiend bedrijf met 125 medewerkers en een groot aantal vestigingen in 3 gemeenten.

Van 1977 tot 1991 ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven, bij een deelneming van de Heidemij (nu Arcadis).

Naast mijn werk ben ik altijd actief geweest als vrijwilliger en als bestuurder, zowel in kleine als in grote organisaties. Als vrijwilliger ben ik ook nu nog actief in het tot stand brengen van diverse projecten in de gemeente Hellendoorn, o.a. als coördinator van een jaarlijkse tentoonstelling in De Smidse. Als bestuurder ben van 2000 tot 2012 lid van de Raad van Toezicht geweest van het ROC van Twente en vanaf 2011 ben ik lid van de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel.